Vi er eksperter på fjellsikring

fjellsikring bilde

Med Norges mange fjellområder i dagens skiftende klima er det et stort behov for sikring av fjell. Fjellras kan ødelegge både veier og bebyggelse, så fjellsikring er derfor livsviktig for at vi skal kunne føle oss trygge der vi bor og der vi ferdes.

Trollteam AS er spesialister på fjellsikring i vanskelig tilgjengelige fjellpartier, industriell klatring og forskjellige rassikringssystemer.

Vi utfører følgende tjenester innenfor fjellsikring:

  • Kartlegging av fjellpartier ved hjelp av digital fototeknikk (video eller stillbilder)
  • Fjellbolting
  • Sikring av blokker og rasutsatte områder ved hjelp av fjellbolter, fjellbånd, wirer, stålnett og fanggjerder fra Isofer AG
  • Fjellrenskning ved bruk av renskespett, luftputer, høytrykksspyling og nedsprengning

Trollteam AS har åtte ansatte med lang erfaring med å komme til på vanskelig tilgjengelige steder. Vi benytter raske, sikre, kostnadsbesparende og internasjonalt anerkjente klatreteknikker. Vi kommer til nær sagt hvor som helst, både utendørs og innendørs. Kanskje spesielt der hvor det er høyt eller bratt eller begge deler.

Metoden som brukes for å kunne utføre fjellsikring kalles tilkomstteknikk. Dette er en meget sikker, effektiv og kostnadsbesparende metode for arbeid på steder med vanskelig adkomst, der tau og klatreteknikk er viktige hjelpemidler.

Trollteam AS har lang erfaring innen fjellsikring, rassikring og tilkomstteknikk. Vi har ekspertisen, utstyret og erfaringen som skal til for å sikre veier mot ras.

Vi utfører dessuten ulike former for vedlikehold, som for eksempel: rengjøring, sandblåsing, maling, sveising og murerarbeid. Vi utfører også inspeksjoner på vanskelig tilgjengelige steder, slik som rasutsatte fjellpartier, broer, høybygg, offshore, kirketårn og skiheiser.

Trollteam AS har også erfaring innen rassikring og tilkomstteknikk.

Klikk her for å få mer informasjon om fjellsikring.

     
English version Norsk version Kontakt oss Hovedside Hovedside Fjellsikring Fjellsikring Vedlikehold Vedlikehold Inspeksjon Inspeksjon Maling Maling Adventure Adventure Referanser Referanser Kontakt oss

fjellsikring (C) Trollteam AS 2008